редакция и коректура

Трябва ли ми редакция и коректура?

Завършили сте книгата си. Прочели сте я неведнъж внимателно – всичко е наред. Програмата за правописна корекция не намира грешки. Вече е готова за печат, нали?… Уви, не е. Дори най-добрите автори неизбежно пропускат в текстовете си купища неясни или двусмислени изрази, несполучливи изкази, неподходящи съчетания, разминавания в сюжетни линии и случки, и какво ли[…]