Редакция и коректура – каква е разликата

Много клиенти не са сигурни за разликата между редактиране и корекция и от коя услуга се нуждаят. Редактирането и корекцията водят до различни резултати за авторите, затова подготвихме това кратко ръководство, което да ви помогне в избора.

Какво е редакцията?

Редактирането включва проактивен редактор, който прави промени и предложения, които ще подобрят цялостното качество на вашето писане, особено по отношение на използването и изразяването на езика. След редактиране езикът ви ще бъде остър и последователен, изразът ви ще бъде ясен и цялостната четливост на вашето писане ще бъде подобрена.

Ето какви ключови въпроси ще вземе предвид редакторът, когато редактира текст:

  • Подбрани ли са подходящи думи, за да изразите вашите идеи?
  • Използвали ли сте пасивен залог? Активният глас не винаги е подходящ, но твърде пасивното писане не създава завладяващо четиво.
  • Подходящ ли е тонът за публиката?
  • Използвате ли твърде много думи? Използването на ненужни и несериозни думи е често срещана черта на много писатели и е любима за отрязване от редакторите.
  • Използвали ли сте правилни съгласувания, конструкции на изречения и граматика?

Професионалният редактор разбира правилата на писане и нюансите на езика, обучен е да бъде методичен и чрез опит може да идентифицира и елиминира често срещаните грешки, които често засягат, например, роман или теза. Освен че улавят лесни за пренебрегване грешки, те могат също да идентифицират непоследователна терминология, правопис и форматиране.

Какво е коректурата?

Коректурата, от друга страна, има по-малко амбиции от редактирането и следователно е по-евтина услуга, но все пак изпълнява жизненоважна роля. Това е процесът на коригиране на повърхностни грешки в писането, като граматически, правописни, пунктуационни и други езикови грешки.

Ето какви ключови въпроси ще вземе предвид коректорът, когато коригира текст:

  • Има ли правописни грешки?
  • Правилно ли се използват точки, запетаи, двоеточия, запетая и т.н.?
  • Правилно ли са използвани думи, които звучат близо една на друга, но имат различни значения?
  • Правилно ли са използвани кавички и апострофи?
  • Има ли двойни интервали, особено след точки?

Коректурата е важна услуга, тъй като всяко писане, предназначено за публикуване – независимо дали е академична статия, книга или бизнес документ – трябва да предава своето послание по възможно най-ясния начин. За да бъде написаното ясно, не трябва да има правописни, граматически или пунктуационни грешки или непоследователност в езика, тъй като те могат да подкопаят въздействието на написаното и достоверността на автора.

Редактирането и корекцията са различни задачи и са предназначени за различни етапи от процеса на ревизия. Редактирането предоставя възможност да подобрите вашето писане, докато корекцията е последна проверка, за да се гарантира съвършенството преди публикуване.

В идеалния случай писателят би получил първо услуга за редактиране, а впоследствие и последна корекция точно преди публикуването. Въпреки че препоръчваме този подход на автори на книги, които желаят успех в издателството, реалността е, че много писатели не могат да си позволят и двете услуги. В този вариант, помнете, че коректурата е задължителна, дори ако смятате, че пишете граматически правилно. Повярвайте, един професионален коректор бързо ще ви разколебае в тази ви увереност.

Ако и този текст не ви е помогнал да се ориентирате от какво се нуждае вашият текст, не се колебайте да се свържете с нас и да получите професионална консултация, която ще вземе предвид качествата на вашия конкретен текст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.