Защо е необходим предпечатът

В процеса на предпечат набраната в програма за обработка на текст книга се странира във формàта, определен за печат. Това става с програми за страниране като InDesign, PageMaker, QuarkXpress или Scribus. В тези програми става съчетаването на текст и графика. В стандартния случай текстът може да се „налее“ в страниращата програма като се запазват всички[…]